Jeugdgezondheidszorg

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat beschreven, dat gemeenten de gezondheidszorg dienen te bevorderen en infectieziekten te bestrijden. In het bijzonder dat van kwetsbare groeperingen als de jeugd. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg hebben de gemeenten in Zeeland neergelegd bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD).

Wat doet GGD Zeeland?

De jeugdgezondheidszorg van de GGD richt zich op het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Voor kinderen van alle nationaliteiten en achtergronden. De GGD komt regelmatig met de kinderen in aanraking via contactmomenten op het consultatiebureau, basisscholen en in het voortgezet onderwijs.
Voorop staat het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen en het toeleiden naar de juiste zorg. Hoe eerder een achterstand, stoornis of ziekte wordt opgespoord, hoe groter de kans op een optimale ontwikkeling.

Advies

De jeugdgezondheidszorg van de GGD staat voor u klaar met informatie en advies over gezondheid, gedrag en opvoeding. Voor aanstaande ouders, ouders, scholen, kindercentra en buitenschoolse opvang. De GGD is een belangrijke partner in Porthos, het Walcherse samenwerkingsverband voor zorg, welzijn en opvoeden en opgroeien.

Zie voor meer informatie de website van de GGD.

Heeft deze informatie u geholpen?