Inspraak spreidingsplan locaties inzamelvoorzieningen gft-afval Binnenstad

Dit is een oud bericht.

Het college van B&W heeft op 11 april 2023 besloten om het spreidingsplan voor bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers in de inspraak te brengen. 

Locaties

Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen.

Locaties

StraatnaamAantal
Aagje Dekenstraat1
Abraham Crijnssenstraat1
Badhuisstraat3
Bellamypark1
Bouwen Ewoutstraat2
Breewaterstraat1
Clijverstraat2
Commandoweg naast1
Cornelis Lonckestraat1
Emmastraat1
Gasthuisstraat2
Glacisstraat3
Gravestraat1
Grote Markt1
Hendrikstraat2
Hobeinstraat1
Kasteelstraat3
Kenau Hasselstraat B.B.6
Koudenhoek1
Landingstraat1
Lepelstraat1
Nieuwstraat1
Oranjedijk naast Baljuwstraat2
Paul Krugerstraat6
Peperdijk1
Plein Vierwinden1
Scheldeplein/Smederijbaan1
Schutterijstraat naast Noordstraat2
Singel2
Smederijbaan/Vrijgang1
Spuistraat2
Van de Manderestraat1
Van de Spiegelstraat1
Van Dishoeckstraat2
Verkuijl Quakkelaarstraat3
Verlorenlandstraat1
Vrijgang1
Vrouwestraat1
Wilhelminastraat1
Zeemanserve1
President Rooseveltlaan1
Rembrandtlaan1
Hogeweg1
Paulus Potterlaan1
Anjelierenlaan1
Rozengracht1
Irislaan1
Acacialaan1
Irislaan2
Anton Meuvelaan1
Vincent van Goghlaan1

Afweging en randvoorwaarden

Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van een aantal randvoor-waarden, die door het college op 12 juli 2022 zijn vastgesteld. Dit betreft het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022: ‘Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen’.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden zijn als volgt.

 • (Loop)afstand maximaal 75 meter;
 • Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen;
 • Verkeersveiligheid;
 • Ondergrondse obstakels zoals kabels en leidingen;
 • Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden;
 • Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse container;
 • Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld;
 • Geur.

Inspraak

Op deze webpagina en in de hal van het stadhuis in Vlissingen, kunt u het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen inzien.
De inspraakperiode gaat in op 20 april 2023 en eindigt op 1 juni 2023. Na deze periode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing.

Indienen zienswijze

U kunt uw zienswijze op de volgende manieren indienen.

 1. Per brief aan ons college: postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 2. Per e-mail: gemeente@vlissingen.nl
 3. Mondeling: Hiervoor dient u een afspraak te maken met de heer J. Gillesse van de afdeling Stadsbeheer. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 50;
 4. Via het online inspraakformulier.

Downloads