Het college van B&W heeft op 20 februari 2024 besloten om het spreidingsplan voor 33 bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers in de inspraak te brengen. Op de volgende locaties zijn wij van plan afvalcontainers te plaatsen.

LocatieAantalTer hoogte van
Paauwenburg

1

Paauwenburg 52
Bachlaan

1

Vlakbij kruispunt Debussylaan / Bachlaan 38
Chopinlaan

1

Chopinlaan 29
Chopinlaan

5

Nabij kruispunt Mozartlaan
Goeman Borgesiusstraat

1

Goeman Borgesiusstraat 50
Haydenlaan

1

Haydenlaan 12
De Kempenaarstraat

1

De Kempenaarstraat 24
De Savornin Lohmanlaan

1

De Savornin Lohmanlaan 41/44
Van Beethovenlaan

1

Lisztlaan 10
De Mey van Streefkerklaan

1

De Mey van Streefkerklaan 4
Talmalaan

1

Talmalaan 32
Totaal:

15

 
LocatieAantalTer hoogte van
Piersonstraat

1

Gebrandystraat 133
Piersonstraat

1

Van Karnebeekstraat 1
Troelstraweg

1

Troelstraweg 1
Troesltraleweg

1

Troelstraweg 403
Johan Melchior Kemperstraat

1

Johan Melchior Kemperstraat 9
Gebrandystraat

1

Gebrandystraat 132
Abraham Kuyperstraat

1

Abraham Kuyperstraat 23
Ruys de Beerenbrouckstraat

1

Nabij kruispunt Van Hogendorpweg
Alexander Gogelweg

1

Nabij kruispunt Lieftinckstraat
Gebrandystraat

1

Gebrandystraat 58
Schaepmanstraat

1

Schaepmanstraat 1
De Beaufortstraat

1

Nabij kruispunt Van der Bruggenstraat
Dreestraat

5

Nabij kruispunt Van Bossestraat
Van Houtenplein

1

 
Totaal:

18

 

Afweging

Bij de locatiekeuze heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden op basis van een aantal randvoorwaarden. Deze zijn door het college van B&W op 12 juli 2022 in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022: "Procedure plaatsen inzamelvoorzieningen en opstellocaties voor inzamelmiddelen” vastgesteld. 
De randvoorwaarden zijn als volgt.

  • Bereikbaarheid voor zowel bewoners als vuilniswagen;
  • Verkeersveiligheid;
  • Ondergrondse obstakels zoals kabels en leidingen;
  • Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden;
  • Bomen mogen slechts bij hoge uitzondering wijken voor een ondergrondse container;
  • Inpassing in de openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De container moet zoveel mogelijk passen in het straatbeeld;
  • Geur.

Zienswijze indienen

Op deze pagina en in de hal van het stadhuis in Vlissingen kunt u het voorlopig spreidingsplan en de daarbij horende tekeningen inzien. U kunt in een periode van 6 weken uw zienswijze op de volgende manieren indienen.

  1. Per brief aan het college van B&W, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  2. Per e-mail aan gemeente@vlissingen.nl;  
  3. Mondeling. Hiervoor dient u een afspraak te maken met de heer J. Gillesse van de afdeling Stadsbeheer. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 74 50.

Inspraak

De inspraakperiode gaat in op 22 februari 2024 en eindigt op 4 april 2024. Na deze periode worden de ingekomen zienswijzen beoordeeld en neemt het college een definitief besluit over de plaatsing.