Inspraak Ontwerp Beeldkwaliteitsplan JCV / Stadslandgoed

Dit is een oud bericht.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat op grond van de Participatie- en inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Justitieel Complex Vlissingen vanaf 20 juni 2023 tot en met 31 juli 2023 ter inzage ligt.
Het plan is gedurende de openingstijden in te zien in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen.

Ontwerp en randvoorwaarden

In het ontwerp beeldkwaliteitsplan staan de randvoorwaarden voor de ruimtelijke inrichting van het Stadslandgoed en voor het ontwerp van het Justitieel Complex Vlissingen. Aangezien het justitieel complex deel uitmaakt van het Stadslandgoed, is het doel van de gemeente om een bij elkaar horende beeldkwaliteit te krijgen.

Inspraakreactie

Een ieder heeft de mogelijkheid om in de periode 20 juni 2023 tot en met 31 juli 2023 mondeling of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan op de volgende manier.

  • Schriftelijk. Stuur uw reactie naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

Vlissingen, 19 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
Namens deze:
drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester,
drs. R.D.A. Wiskerke, secretaris