Inspectie en reiniging rioolstelsel

De gemeente Vlissingen laat ieder jaar een gedeelte van het gemeentelijk riool reinigen en inspecteren. Het bedrijf Prezero voert deze werkzaamheden de komende jaren uit. Het gaat in totaal om 25.000 meter rioolstelsel. 
De werkzaamheden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd, met speciale aandacht voor specifieke omstandigheden en de veiligheid van mens en milieu.

Werkzaamheden

Planning

Alle informatie over wat wanneer plaatsvindt, leest u op de website Planning (rioleringprojecten.nl).

Veiligheid voorop

Prezero gebruikt voor de werkzaamheden een vrachtauto, die werkt van rioolput naar rioolput. Door de afmetingen van de vrachtauto zal er af en toe voor een korte periode verkeershinder kunnen ontstaan. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
Om onveilige situaties te voorkomen, zal de uitvoerder het verkeer daar waar nodig omleiden. 

Tijdens de werkzaamheden

Tijdens de reinigingswerkzaamheden bij u in de buurt, kunt u borrelende geluiden waarnemen via de wastafel of gootsteen. Dit ontstaat door luchtverplaatsingen in het hoofdriool. Hierdoor kan zich incidenteel een onaangename geur verspreiden.
In deze situatie laat u kortstondig leidingwater door uw wastafel of gootsteen stromen.