Inrit of uitweg melden en laten aanleggen

Het is voor u (als burger, bedrijf of instelling) verboden zonder melding:

  • Een uitweg te maken naar de weg;
  • Van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
  • Verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

Aanvraag vergunning

U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket.

Weigering

De aanleg van een inrit of uitweg kan worden geweigerd in belang van:

  • De bruikbaarheid van de weg;
  • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
  • De bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

Het is niet toegestaan om zelf veranderingen aan te brengen aan de openbare ruimte. Als het nodig is om bijvoorbeeld de stoep te verlagen, zal de gemeente dit verzorgen. Hier worden kosten voor in rekening gebracht bij de belanghebbende.

Kosten

Wat zijn de kosten voor de aanleg van een inrit of uitweg?

Het tarief bedraagt € 279,-.

Heeft deze informatie u geholpen?