U heeft een vergunning nodig als u met een voertuig, kraam, tafel of een ander middel een standplaats in wilt nemen om informatie te verstrekken.
Dit geldt voor:

  • De openbare weg;
  • Het openbaar water;
  • Een particulier perceel.

Aanvragen

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt bij de gemeente een schriftelijke aanvraag indienen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De datum (of periode) waarop u een informatiestand wilt plaatsen;
  • Het tijdstip;
  • De plaats waar de informatiestand komt te staan;
  • De reden voor uw aanvraag;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager en contactpersoon.

Kosten

Wat kost een vergunning?

De kosten zijn afhankelijk van de aanvraag.

Heeft deze informatie u geholpen?