Komt u van buiten de Europese Unie in Nederland wonen? Dan moet u meestal inburgeren. Door in te burgeren doet u zo snel mogelijk mee in de samenleving. U leert de Nederlandse taal, hoe alles werkt en hoe wij met elkaar omgaan in Nederland. Daarna doet u een inburgeringsexamen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd. 

Video over inburgering

Informatie over inburgering is ook beschikbaar in de vorm van een kort filmpje. Video in een andere taal bekijken? Bij het kopje 'Meer informatie' vindt u vertalingen in het Arabisch, Dari, Engels, Farsi, Pastho, Somali, Spaans en Tigrinya.

Wat moet u doen?

Inburgeren vóór 1 januari 2022 

Kreeg u uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2022? Lees dan op de website www.inburgeren.nl hoe u moet inburgeren.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Kreeg u uw verblijfsvergunning op of na 1 januari 2022? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarin staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? Kijk hiervoor dan op de website Mijn inburgering. Vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning kreeg, heeft u 3 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen. Dit is uw inburgeringstermijn.

Plan Inburgering en Participatie

De gemeente Vlissingen helpt u bij uw inburgering. U krijgt een vaste contactpersoon. U ontvangt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We maken samen een persoonlijk plan. Dat noemen we het Plan Inburgering en Participatie (PIP). 
Dit plan past bij uw wensen, behoeften en mogelijkheden voor het vinden van (vrijwilligers)werk. In het plan staat bijvoorbeeld:

  • welke taalcursus u gaat doen; 
  • op welk niveau u Nederlands gaat leren (het taalniveau, meestal taalniveau B1);
  • of u examen moet doen en welk examen dat is.

Vrijwillig inburgeren?

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat iemand het zelf wil. Bijvoorbeeld om zich te laten naturaliseren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over:

  • welke inburgeringscursussen er in Vlissingen zijn;
  • de kosten van een inburgeringscursus;
  • hoe u de Nederlandse taal kunt oefenen met een taalmaatje of met iemand in de buurt;
  • websites die u helpen om de taal te oefenen;
  • inburgeringstermijnen en/of mogelijkheden voor ontheffing van de inburgering.

U kunt ons telefonisch bereiken via 14 0118 of via e-mail inburgeren@vlissingen.nl.

Meer informatie:

Heeft deze informatie u geholpen?