Kent u iemand die zich al lange tijd op een bijzondere manier en zonder eigenbelang inzet voor de samenleving? Bijvoorbeeld iemand die al vele jaren als vrijwilliger actief is op maatschappelijk, kerkelijk of sportief terrein? 
Dan komt deze persoon wellicht in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding.

Aanvraag

Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. De aanvraag moet u indienen bij de burgemeester.
Als u iemand wilt voordagen, is het verstandig vooraf contact op te nemen met de ambtenaar die de aanvragen voor lintjes behandelt. Deze kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding.

Op tijd indienen

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Deze algemene uitreiking vindt plaats op de laatste werkdag vóór Koningsdag.
Het is belangrijk dat u de aanvraag vóór 1 augustus indient. Een voorstelformulier vindt u op de webpagina www.lintjes.nl/voordragen

Meer informatie

Op de website www.lintjes.nl vindt u meer informatie over onderscheidingen en het decoratiestelsel.