Afspraak maken(externe link)

Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. U maakt daarvoor een afspraak. Na 5 werkdagen kunt u uw identiteitskaart persoonlijk afhalen.
Let op: ook kinderen dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van de identiteitskaart. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is dit 5 jaar.

Wat moet ik meenemen?

  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten (ook de buitenlandse), ook al zijn ze verlopen;
  • Een kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Hieraan worden strenge eisen gesteld. Lees deze eisen(externe link) daarom goed door op de website van rijksoverheid;
  • In geval van vermissing eerdere identiteitskaart: verklaring van vermissing afleggen bij uw gemeente;
  • Betaling van de identiteitskaart kunt u contant of per pin voldoen tijdens de aanvraag.

Jonger dan 12 jaar?

  • Toestemmingsverklaring minderjarige, ingevuld door beide ouders of degenen die het gezag hebben;
  • Een (kopie) identiteitsbewijs van beide ouders of van degenen die het gezag hebben.

Wilt u een spoedaanvraag doen?

  • Heeft u uw identiteitskaart snel nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag indienen. Als u de identiteitskaart voor 14.00 uur aanvraagt dan kunt u deze meestal de volgende werkdag ophalen;
  • Heeft u uw oude identiteitskaart niet meer? Dan kunt u ook een spoedaanvraag doen. De aanvraag duurt dan waarschijnlijk iets langer.

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021

In 2021 vernieuwt de Nederlandse identiteitskaart. In januari is een inlogfunctie voor DigiD toegevoegd. Vanaf 2 augustus worden vingerafdrukken van de kaarthouder afgenomen voor de Nederlandse identiteitskaart. Kijk voor informatie op de pagina Nieuw model Nederlandse identiteitskaart(externe link) op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Kosten

Wat kost een Nederlandse identiteitskaart?  

LeeftijdTarief normale aanvraagSpoedaanvraag
0 tot 18 jaar€ 40,90 (5 jaar geldig)Tarief + € 57,05
18 jaar en ouder€ 75,80 (10 jaar geldig)Tarief + € 57,05

Heeft deze informatie u geholpen?