Huisvesting (inter)nationale werknemers Baskensburg-West

Fase 1

Voor de 1e fase is een aantal stappen gezet.

  • Zo is in 2022 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend door alliantie Delfaerde voor het realiseren van een complex voor het huisvesten van (inter) nationale werknemers;
  • De Vlissingse gemeenteraad heeft ingestemd met extra krediet, zodat de ontsluiting van dit complex kan plaatsvinden langs sporthal Baskensburg. Ook heeft de raad een 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven';
  • Direct na de zomervakantie van 2023 is de aanvraag en bijbehorende stukken 6 weken ter inzage gelegd. Na deze periode besluiten we op de aanvraag omgevingsvergunning.

Voorbereiding aanleg

De stukken voor de aanleg van fase 1 zijn opgesteld. De verwachting is dat de aanbesteding eind 2023 zal plaatsvinden, zodat we begin 2024 kunnen starten met de uitvoering.