De gemeente Vlissingen maakt gebruik van verschillende inzamelmethoden voor huishoudelijk afval. Waaronder het gefaseerd invoeren van ondergrondse afvalinzameling.
Waar dit nog niet het geval is, verzamelen wij het afval via rolcontainers, verzamelcontainers of huisvuilzakken.

Digitale afvalwijzer

U kunt alle informatie over de afvalinzameling in onze gemeente online terugvinden in de digitale Afvalwijzer.

Digitale Afvalwijzer(externe link)

Als u in de Afvalwijzer uw postcode en huisnummer invult, krijgt u direct uw persoonlijke afvalwijzer te zien. Verder vindt u informatie over de locaties van de containers en welk afval in welke bak/container hoort.

App op smartphone en tablet

Ook kunt u deze gratis ‘Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen’ als app downloaden op uw smartphone of tablet. 

Afvalkalenders

Bij de rolcontainers wordt de ene week het restafval en de andere week het groente-, fruit- en tuinafval (gft) opgehaald.
In de bijgevoegde downloadtabel vindt u de Afvalkalenders voor 2023. Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Wijkkalenders 

  • In de wijken Paauwenburg, Lammerenburg, Rosenburg en Ritthem zijn in 2018 en 2019 verschillende afvalproeven uitgevoerd, om te kijken hoe we ons afval zo efficiënt mogelijk kunnen inzamelen. Met de inwoners van deze wijken is afgesproken dat de manier waarop zij hun afval inzamelden tijdens de proefperiode, voorlopig hetzelfde blijft;
  • In 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat pmd-afval (plastic, metaal en drankenkartons) aan de bron gescheiden wordt. Inwoners scheiden hun pmd-afval thuis en we zamelen dit apart in.