Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn de stranden voor de Boulevards Evertsen (het Badstrand), Bankert en De Ruyter en het Nollestrand, van 1 mei tot en met 16 september verboden voor honden. De eigenaar van een geleide- of hulphond mag op de stranden met zijn/haar hond aanwezig zijn, maar de uitwerpselen van die hond moeten dan wel worden verwijderd.
Tijdens deze strandperiode zijn honden wel toegestaan op de stranden van Zwanenburg en Westduin. Daarbij geldt het volgende.

  • Dagelijks tussen 10.00 en 19.00 uur is aanlijnen verplicht;
  • Dagelijks tussen 19.00 en 10.00 uur is aanlijnen niet verplicht.

Jaarlijks van 17 september tot en met 30 april zijn honden onaangelijnd toegestaan op alle stranden in Vlissingen. Maar ook in deze periode moet de eigenaar of houder van de hond, de uitwerpselen van de hond altijd verwijderen.

Ontheffing

Het honden-verbod op de stranden geldt voor de periode van 1 mei tot en met 16 september. Er kunnen omstandigheden zijn, waarbij het voor de eigenaar noodzakelijk is om zijn/haar hond bij zich te moeten hebben op het strand. Bijvoorbeeld een hulphond of geleidehond.
In de APV is een ontheffingsbepaling opgenomen. Hierbij wordt altijd de voorwaarde gesteld, dat de hond op de stranden aangelijnd moet zijn en dat de hondenuitwerpselen direct moeten worden verwijderd.

Aanvragen

Hoe dien ik een verzoek tot ontheffing in?

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
Na ontvangst neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.

In uw verzoek dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De reden waarom u ontheffing vraagt;
  • Tatoeage- of chipnummer van de hond;
  • Ras van de hond;
  • Roepnaam van de hond;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een ontheffing?

Aan deze dienst zijn kosten verbonden. Op grond van artikel 1.17.3 van de legesverordening is het tarief € 37,55. De legesverordening wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Heeft deze informatie u geholpen?