Hoger beroepsonderwijs

In Zeeland kunt u hoger beroepsonderwijs volgen aan de HZ University of Applied Sciences. Dit is een relatief kleine hogeschool, die al jaren zeer hoog scoort wat betreft tevredenheid van studenten.

Belangrijke rol

De HZ leidt hoogwaardig gekwalificeerde bachelors op. Hiermee vervult de HZ een belangrijke maatschappelijke en economische rol in de ontwikkeling van Zuidwest-Nederland. Ook op het gebied van het ontwikkelen en behouden van talent in de regio. De HZ heeft een sterk internationaal karakter en telt ruim 4.600 studenten.
De HZ biedt haar onderwijs aan vanuit de bijzondere combinatie van 4 kernacademies en 3 profielacademies, waarbinnen zo'n 25 hbo-opleidingen zijn geclusterd.

Student en profielgericht

Het onderwijs bij de HZ wordt verzorgd vanuit 7 academies, waaronder 3 gespecialiseerde academies. De academies zijn ingericht rondom een bepaald profiel.
Zie voor meer informatie de pagina Studeren in Vlissingen.