Het nieuwe Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig of u moet daar melding van doen. 
Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket. Zie voor meer informatie de toelichting op de website Toolkit Omgevingswet.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket. Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project;
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen;
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden;
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was;
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan;
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.