Bent u uitgeschreven omdat u bijvoorbeeld naar het buitenland was verhuisd? Gaat u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.
Dit geldt alleen voor mensen die ná 1 oktober 1994 uitgeschreven zijn. Als u vóór 1 oktober 1994 bent uitgeschreven, dan moet u aangifte van 'eerste inschrijving in Nederland' doen. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Hoe wordt de inschrijving van niet-Nederlanders of EU-inwoners geregeld?

 • Heeft u de nationaliteit van een land uit de Europese Unie? Maakt u dan een afspraak met de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina;
 • Heeft u geen Nederlandse EU nationaliteit? Neemt u dan eerst contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om na te gaan of uw verblijfsdocument nog geldig is. Daarna kunt u een afspraak maken met de gemeente.

Aanvragen

Hoe doe ik aangifte en wat zijn de voorwaarden van hervestiging?

 • Wilt u zich opnieuw laten inschrijven, maakt u dan een afspraak. U maakt één afspraak per persoon;
 • U moet binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk aangifte doen van hervestiging. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina;
 • Bij de inschrijving van een minderjarige (dus ook een baby) moet hij of zij ook in persoon aanwezig zijn;
 • Voor kinderen tot 16 jaar is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht om de kinderen te laten inschrijven. Inwonende minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder mogen dat zelf doen;
 • Binnen 4 weken na aangifte krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Wat moet ik meenemen om opnieuw te kunnen inschrijven?

 • Een identiteitsbewijs voor ieder persoon die opnieuw moet worden ingeschreven;
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • Bij een vreemde nationaliteit dient u in het bezit te zijn van een geldig verblijfsdocument;
 • Als u zich weer komt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius dan heeft u ook opnieuw een bewijs van uitschrijving (origineel) nodig;
 • Neem alle documenten mee over nieuwe rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum van uitschrijving.

Heeft deze informatie u geholpen?