Herinrichting speelterrein tussen Koningsweg en Paardenstraat

De voormalige speeltuinvereniging aan de Paardenstraat in Vlissingen is sinds enkele jaren gesloten. In 2021 heeft het college van B&W de 1e stappen gezet om de speeltuin nieuw leven in te blazen. Het is in het belang van velen dat we het speelterrein weer gaan gebruiken waar het voor bedoeld is: om te spelen! 

Opnieuw inrichten

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om het gebied tussen de Koningsweg en de Paardenstraat in zijn geheel opnieuw in te richten. Het gebied krijgt de uitstraling die het verdient en die past bij de buurt. Een plek waar spelen fijn en veilig kan, in een nieuwe frisse omgeving.
De speeltoestellen en de inrichting van de speeltuin, zal door de op te richten speeltuinvereniging bekostigd worden.

Inloopavond 6 september 2022

Op dinsdag 6 september was er een inloopavond in het stadhuis in Vlissingen. Aanwezigen konden de 1e schetsen en ideeën inzien. Daar is in nauw overleg met omwonenden die eerder hebben aangegeven mee te willen denken over een nieuwe speeltuin, aan gewerkt. Als bijlage vindt u een presentatie waar u deze ideeën kunt nalezen. 

Vrijwilliger?

Hulp van vrijwilligers op diverse terreinen voor de speeltuin is erg welkom. Wilt u meehelpen? Laat het ons weten via het bijgevoegde reactieformulier.