Grondwater

De Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland hebben afgesproken, dat de gemeente het eerste aanspreekpunt is voor grondwaterproblemen. Ook de gemeente Vlissingen heeft een zogenaamd 'Grondwaterloket'.
Als u problemen heeft met grondwater, kunt u dit bij het Grondwaterloket melden via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.