Sinds 1 januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. In dit besluit staat dat u “alle toepassingen van grond, zand en gebroken puin van meer dan 50 m3”, moet melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.
Bedrijven moeten melden wanneer meer dan 50 m3 grond wordt toegepast op een locatie. Dit kan digitaal op de website meldpuntbodemkwaliteit. Hiervoor is een inlogcode nodig die op de website kan worden opgevraagd.
De gemeente beoordeeld het verzoek en geeft aan of het grondverzet door kan gaan.
In Zeeland is door alle gemeenten een bodemkwaliteitskaart opgesteld. Hierin zijn zones opgenomen met een bepaalde kwaliteit. Op deze bodemkwaliteitskaart is te zien tussen welke gelijkwaardige zones grondverzet kan plaatsvinden. De kaart is te raadplegen op de website van 't Zeeuws bodemvenster.
Sterk verontreinigde grond mag niet hergebruikt worden.
Particulieren hebben geen meldingsplicht. Kleine hoeveelheden kunnen worden afgegeven op de milieustraat. De aanleveringseisen kunt u vinden op de website van de Zeeuwse Reinigingsdienst.
Wanneer u als particulier een bedrijf inhuurt om grond af te voeren of toe te passen geldt er wel een meldingsplicht. Dan valt de toepassing onder bedrijfsmatige toepassing van grond.
De gemeente heeft in dit proces een controlerende taak.

Melding

Ik heb vervuilde grond, wat nu?

Neemt u contact op met de gemeente Vlissingen. Een medewerker van de betreffende afdeling helpt u verder.
Wanneer u de grond op een locatie wilt toepassen dient u een melding in via de website meldpuntbodemkwaliteit.

Kosten

Wat zijn de kosten?

De gemeente heeft in dit proces een controlerende taak. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?