Van elke vierkante meter grond binnen de gemeente Vlissingen is bepaald of het particulier of gemeentelijk eigendom is. Een stuk grond van u als particulier kan grenzen aan een groen- en reststrook die eigendom is van de gemeente.
Als uw woning of bedrijf naast een openbare groenstrook ligt, dan kunt u die groenstrook onder bepaalde voorwaarden kopen. Als u een woning huurt, kunt u geen grond van de gemeente kopen. Het is ook niet mogelijk om een groen- en reststrook van de gemeente te huren.

Aanvragen

Ik wil graag een groenstrook kopen. Hoe doe ik dat?

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Vlissingen door het volledig invullen en opsturen van het bijgevoegde aanvraagformulier aankoop restgronden (snippergroen). Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina. Uw verzoek wordt daarna in behandeling genomen.
Wij streven ernaar om u binnen 6 weken na ontvangst van uw verzoek, een antwoord te geven.

Kosten

Hoeveel moet ik betalen voor het kopen van een groen- of reststrook?

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de groen- of reststrook.

Heeft deze informatie u geholpen?