Gladheidsbestrijding

In Vlissingen wordt gladheid (behalve die op trottoirs) volgens een vast plan bestreden. We beginnen altijd met de busroutes en de hoofd- en doorgaande wegen sneeuw- en ijsvrij te maken.

  •  Hoofdwegen zijn bijvoorbeeld: Paul Kru­gerstraat, Sloeweg, Koudekerk­seweg, President Roosevelt­laan, Burgemeester Stemerdinglaan, Kanaalstraat, en Lekstraat;
  • Bij het berijdbaar maken van de hoofd- en doorgaande wegen worden de belangrijkste fietspaden en fietsroutes uiteraard niet vergeten.

Extreme weersomstandigheden

Tijdens extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld extreme sneeuwval of ijzel) zal worden afgeweken van de vaste routes. Er wordt dan eerst ingezet op het begaanbaar maken van de hoofdwegen en het bereikbaar maken van hulpverleningsdiensten en instanties. Zoals bijvoorbeeld politie, brandweer en ziekenhuis. Daarna worden de vaste routes weer begaanbaar gemaakt. Als de routes weer begaanbaar zijn, wordt waar daar waar mogelijk en noodzakelijk ingegaan op individuele verzoeken.
Overdag zal bij gladheid bovendien de bestrating rond bushaltes, openbare gebouwen en zebrapaden sneeuw en ijsvrij worden gemaakt.

Strooiplekken

De gemeente strooit op wegen en fietspaden in Rit­them, Souburg en Vlissingen.
Tijdelijke afsluiting van wegen of een gedeelte van een weg, kan een reden zijn deze niet te strooien. We zullen dan waar mogelijk de omleidingsroutes opnemen in de strooiroutes. Dit blijft zo totdat de afsluiting is opgeheven.

Gladheid melden

  • Gladheid kunt u melden via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer 14 0118. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-17.00 uur;
  • Tussen 17.00-8.30 uur (de volgende dag) kunt u gladheid melden bij de poli­tie via telefoonnummer (0900) 88 44. Dit is ook het 'aangewezen' nummer in het weekeinde en op erkende feestdagen.

Heeft deze informatie u geholpen?