Gezondheidszorg

Ziekenhuis Walcheren en huisartsenpost

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) bevindt zich op Walcheren in Vlissingen. Het ziekenhuis aan de Koudekerkseweg is in 2017 gerenoveerd tot een kliniek voor planbare zorg, diagnostiek,  beeldvormende technieken, poliklinieken, dagbehandeling en na de renovatie zijn er 2 operatiekamers. 

Spoedeisende hulp

De huisartsen en de ambulancedienst verzorgen de spoedeisende hulp op Walcheren. Patiënten met een spoedeisende hulpvraag kunnen overdag terecht bij de huisarts. In de avond, nacht en weekenden wordt deze zorg verleend door de Huisartsenpost (HAP).
Op Walcheren vindt u de HAP aan de Krooneveldweg 6 in Middelburg.

Wettelijke taak

De gemeenten op Walcheren hebben de wettelijke taak om de gezondheid van haar inwoners te bewaken, beschermen en te stimuleren. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). GGD Zeeland voert in opdracht van de 13 Zeeuwse gemeenten de WPG uit.
Publieke gezondheid richt zich op de zorg voor de gezondheid van de samenleving als geheel en groepen in de samenleving. Het gaat vaak om zorg waar mensen niet zelf om vragen, maar die wel nodig is voor een gezonde samenleving. Zoals infectieziektenbestrijding, medische milieukunde en jeugdgezondheidszorg.

Geestelijke Gezondheidszorg

Emergis verzorgt in Vlissingen de uitvoering van de geestelijke gezondheidszorg. Emergis is de centrale Zeeuwse instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Deze organisatie behandelt of begeleidt mensen met psychische problemen en/of een verslaving: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt op verschillende locaties in Vlissingen. Maar ook bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra en huisartsenpraktijken.
Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of spirituele zorg zijn in de gemeente Vlissingen ook verschillende particuliere organisaties en kerkelijke instanties actief.

Bemoeizorg

U kunt ook bij de GGD Zeeland terecht voor het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg. Hier kunt u mensen aandragen die in uw ogen hulp nodig hebben, maar dit niet willen of durven vragen.