Gezondheidsbeleid en voorlichting

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat beschreven, dat gemeenten de gezondheidszorg dienen te bevorderen en infectieziekten te bestrijden. In het bijzonder dat van kwetsbare groeperingen als de jeugd. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg hebben de gemeenten in Zeeland  neergelegd bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD).

Wat doet GGD Zeeland?

De jeugdgezondheidszorg van de GGD richt zich op het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Voor kinderen van alle nationaliteiten en achtergronden. De GGD komt regelmatig met de kinderen in aanraking via contactmomenten op het consultatiebureau, basisscholen en in het voortgezet onderwijs.
Voorop staat het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen en het toeleiden naar de juiste zorg. Hoe eerder een achterstand, stoornis of ziekte wordt opgespoord, hoe groter de kans op een optimale ontwikkeling.

Zie voor meer informatie de website van de GGD.

Heeft deze informatie u geholpen?