Gezocht: tijdelijk beheerder en activiteiten Machinefabriek in 2024

Dit is een oud bericht.

Gemeente Vlissingen is op zoek naar een tijdelijke beheerder en activiteiten voor de Machinefabriek in Vlissingen van het vroege voorjaar tot het vroege najaar van 2024.

Tijdelijk beheer

Het tijdelijk beheer is beoogd in het kader van 'placemaking', om de beschikbare ruimte in het industriële erfgoed op het Scheldekwartier om een aantrekkelijke en levendige invulling te geven. De plannen van de beheerder dienen aan te sluiten bij de toekomstige plannen en de strategische visie 2040 van de Gemeente Vlissingen.
Tussen de oplevering van het casco herstelde gebouw en de werkzaamheden voor de inbouw van de nieuwe functies, is de Machinefabriek van maart tot september 2024 beschikbaar voor divers gebruik. Vanuit het tijdelijk gebruik kan een vliegwiel ontstaan voor de ambitie om de Machinefabriek meer centraal in het ‘hart’ van Vlissingen en de Vlissingers te positioneren. We zoeken hiervoor een tijdelijk beheerder die hieraan met enthousiasme, kennis, kunde en gevoel voor ons DNA invulling aan kan geven.

Open uitvraag

We doen een open uitvraag naar belangstellenden, om zich te melden als tijdelijk beheerder van de Machinefabriek. Gegadigden kunnen hun belangstelling en voorgestelde aanpak tot 11 december 2023 bij de gemeente kenbaar maken.
Meer informatie vindt u in het bijgevoegde uitvraagdocument.

Uw activiteit of evenement in de Machinefabriek in 2024?

De gemeente zoekt een tijdelijk beheerder voor de Machinefabriek in 2024. Wellicht ziet de beheerder ook kansen om samen met u een mooie activiteit of evenement op te zetten. 

Idee indienen

U kunt uw idee of verzoek voor een evenement indienen via ons aanmeldformulier.
Aan het aanmelden van uw idee voor een activiteit of evenement kunnen door u geen rechten ontleend worden. De aanmelder stemt er mee in dat de aanmelding door de gemeente overgedragen wordt aan de tijdelijk beheerder van de Machinefabriek. Deze kan dan zelf bepalen welke mogelijkheden hij ziet.