Gevaarlijke stoffen vervoeren

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid. Deze zaken zijn geregeld in de Wegenverkeerswetgeving.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen op wegen die daarvoor niet zijn aangewezen, is in de gemeente Vlissingen verboden. Dit betekent dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in principe niet binnen de bebouwde kom mag gebeuren.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Dit zijn stoffen die gevaar kunnen opleveren door ontploffing of doordat ze brandbaar, giftig, bijtend of zelfontbrandend kunnen zijn. Voorbeelden zijn ammoniak, benzine, chloor en buskruit.

Kan ik een ontheffing krijgen van het vervoersverbod?

U kunt (als burger, bedrijf of instelling) een verzoek indienen voor een ontheffing van dit verbod. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze ontheffing krijgen. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft, waarom u het vervoer niet anders kunt regelen. Bijvoorbeeld omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom.
Gemeente Vlissingen heeft de ontheffingverlening voor het vervoer van gevaarlijke stoffen overgedragen aan https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/.

Aanvragen

Hoe vraag ik ontheffing aan?

Op de website van https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/ staat meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen en hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

Kosten

Wat kost een ontheffing?

Een enkelvoudige ontheffing (u heeft 1 afleveradres) kost € 81,30. Heeft u meerdere afleveradressen die dichtbij elkaar in de buurt liggen, dan kunt u een meervoudige ontheffing aanvragen. De kosten voor een meervoudige ontheffing zijn maximaal € 244,05.
Naast de ontheffingverlening, is voor laden/lossen binnen de bebouwde kom in bepaalde gevallen ook toestemming van de gemeente nodig.

Heeft deze informatie u geholpen?