Geslachtswijziging/Transgender

U kunt de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte. Op deze pagina leest u hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

Voorwaarden

Om uw geslacht op uw geboorteakte te laten wijzigen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • U moet 16 jaar of ouder zijn om de wijziging te kunnen aanvragen;
  • U kunt de aanvraag alleen in Vlissingen doen als u in Vlissingen geboren bent. Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland, dan moet u de wijziging bij die gemeente aanvragen;
  • Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alleen een verzoek doen als u een geldige verblijfsvergunning hebt en minimaal een jaar in Nederland woont bij de gemeente Den Haag.

Wijziging aanvragen

Wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte moet u persoonlijk aanvragen. Maakt u hiervoor een afspraak. 
U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen. Ook kunt u tegelijkertijd uw voornamen wijzigen.

Documenten

Voor het doorgeven van een geslachtswijziging heeft u de volgende documenten nodig.

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Een verklaring van een aangewezen deskundige.

Aangewezen deskundigen

  • Het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam;
  • Het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen;
  • Het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden.

De aanwijzing van andere deskundigen vindt plaats bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CBIG). De door het CIBG aangewezen deskundigen worden geregistreerd in het BIG-register

Wijziging

De gemeente Vlissingen wijzigt uw geslacht op uw geboorteakte. Zo nodig geven wij de wijziging door aan de gemeente waar u nu woont. Daarna wordt uw geslacht aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf dat moment kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. 

  • De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. U moet rekening houden met kosten die verbonden zijn aan het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs);
  • Uw oude documenten komen te vervallen wanneer uw geslacht is gewijzigd in de BRP.

Heeft deze informatie u geholpen?