Geschiedenis van Ritthem

De Dorpsstraat in Ritthem rond 1928

De vroegste vermelding van Ritthem gaat terug tot 1235. De naam 'Ritthem' is waarschijnlijk afgeleid van het in 1247 vermelde ' Riethem'. Doordat de vele kreken in dit gebied waren begroeid met riet en de vroegere bewoners (de Friezen) het woord 'hem' gebruikten om een woonplaats aan te duiden, betekent Ritthem of Riethem dus: 'een plaats waar riet groeit'.

Heerlijkheid

Tussen Ritthem en Oost-Souburg lag de 'Heerlijkheid Nieuwerve'. Deze bestond uit een kasteel, een kerk en enkele huizen. Aan de Welzinge, een water tussen Walcheren en de polder van Nieuw- en Sint Joosland, lag een gehucht met dezelfde naam. Ook Welzinge bezat een kerk met enkele huizen.

Strijd

Door de strijd tussen de Spanjaarden en de Geuzen, hebben dorpen op Walcheren in de periode 1572-1574 veel te lijden gehad. Zo waren de kerken van Welzinge en Nieuwerve onherstelbaar beschadigd. Ze zouden ook nooit meer worden herbouwd.
Ook de kerk van Ritthem kwam gehavend uit de strijd. Omdat er op Walcheren veel kerken beschadigd of vernield waren, duurde het herstel tientallen jaren. Voor Ritthem zou de restauratie tot 1611 op zich laten wachten. Het jaar daarop was ook de stichting van de Hervormde gemeente een feit. Tot die tijd waren de inwoners van Ritthem aangewezen op de kerk van Oost-Souburg.

Ambachtsheren

Bekende 'ambachtsheren' van Ritthem waren A.P. Lambrechtsen en N.C. Lambrechtsen. De 1e bekleedde in Vlissingen functies als baljuw, raad en burgemeester. In 1764 kocht hij de 'Heerlijkheid van Ritthem' voor een bedrag van 6.000 gulden.
In 1815 kwam het ambacht aan Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, die ook zijn sporen verdiend had in de Vlissingse vroedschap en talrijke functies bekleedde. Hij overleed in 1823 en werd westelijk van de toren op het kerkhof begraven. Het omtuinde graf bestaat nog steeds. Tot 1849 hadden de ambachtsheren het recht om voordrachten te doen over benoemingen van leden van de gemeenteraad en gemeentelijke functies zoals ontvanger of secretaris.

Wapen van Ritthem

Op 8 december 1819 bevestigde de Hoge Raad van Adel het wapen van Ritthem 'zijnde een schild van zilver, beladen met 5 klaverbladen in natuurlijke kleuren, kruisgewijs geplaatst'. In dit besluit werd eigenlijk toestemming verleend aan de gemeente Ritthem om het wapen van de 'Ambachtsheerlijkheid Ritthem' te gebruiken. In 1950 werd dit door de Hoge Raad van Adel nogmaals officieel bevestigd.

Gemeentelijke herindeling

Ook Rithem moest in de Franse tijd voor de vestingbouw een deel van zijn uitgestrekt grondgebied afstaan aan Vlissingen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwamen Ritthem en veel buiten het dorp liggende boerderijen onder water te staan.
Door de gemeentelijke herindeling op Walcheren werd Ritthem op 1 januari 1966 met Oost- en West-Souburg en Vlissingen samengevoegd tot de Gemeente Vlissingen. Ritthem telt momenteel iets meer dan 600 inwoners.