De heer G.A. (Geoffrey) Sips is 2e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Financiën en belastingen;
 • Havenbeheer en strand;
 • Economie (inclusief bedrijventerreinen), Impuls en arbeidsmarkt;
 • Mbo en Hoger onderwijs;
 • Dierenwelzijn;
 • Milieuhandhaving en RUD.

Projecten

 • Kenniswerf;
 • Rechtmatigheidsverantwoording;
 • Integrale herinrichting Boulevards / binnenstad;
 • JCV & Stadslandgoed;
 • Herinrichting boulevard Evertsen en Bankert (per 9-5-2023).

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Holding Zeeuwse Visveilingen B.V., onbezoldigd;
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Impuls Zeeland, onbezoldigd;
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders N.V. PZEM, onbezoldigd;
 • Lid Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District, onbezoldigd;
 • Lid bestuur Orionis Walcheren, onbezoldigd;
 • Lid bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD), onbezoldigd;
 • Lid Economic Board Zeeland, onbezoldigd;
 • Voorzitter OZO themaoverleg Economische versnelling, onbezoldigd;
 • Lid bestuur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), onbezoldigd;
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Buurtbedrijf Vlissingen B.V., onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Geen.

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Contactgegevens