Wat is geocaching?

Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op zoek gaat naar een schat (de cache). Zo'n cache is bijvoorbeeld een kistje. In het kistje zit altijd een logboekje, waarin je je naam schrijft als bewijs dat je de cache gevonden hebt (loggen). Die naam is meestal een speciaal voor het geocaching bedachte naam. In het kistje zitten ook vaak spulletjes zoals sleutelhangers, knuffels en spelletjes, die je mag ruilen voor iets van gelijke of hogere waarde.
De gemeente Vlissingen maakt het graag mogelijk om aan geocaching te doen, maar wil voorkomen dat een wildgroei aan caches op gemeentelijk terrein ontstaat. Dit komt de activiteit niet ten goede en kan leiden tot overlast, onveilige situaties en druk op het openbare gebied, wijken en/of natuur.

Wat moet u doen?

Op de website www.geocaching.com staan de richtlijnen voor het plaatsen van en zoeken naar geocaches. De gemeente Vlissingen onderschrijft deze richtlijnen voor het grondgebied dat zij in eigendom heeft, maar heeft daarnaast een paar aanvullende spelregels opgesteld.

Aanvullende voorwaarden

 • Een cache ligt op minimaal 20 meter afstand van een particulier terrein waarop gebouwen staan waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf);
 • Een cache ligt op maximaal 8 meter afstand van een verharde of onverharde weg;
 • Een locatie is bereikbaar via de openbare weg of openbare paden;
 • De doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad;
 • De voorwerpen mogen niet worden geplaatst op, in en boven het openbare water;
 • De afstand tussen 2 caches is minimaal 161 meter. Dit heeft betrekking op de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld leesbaarheid verkeersborden, overzichtelijkheid uitzichtpunten of veiligheid speeltoestellen), de bruikbaarheid (bijvoorbeeld begaanbaarheid van wegen en speelvelden) en de netheid (de cache oogt rommelig of het aanbrengen van de cache schaadt de inrichting) van het gemeentelijke gebied of de materialen die daar in staan;
 • Er mag geen markering op de weg worden aangebracht.

Het is niet toegestaan:

 • Een cache te plaatsen op speelplaatsjes, de begraafplaats, schoolpleinen en op minder dan 10 meter van de (drukke) wegen;
 • Een cache diep in de grond te verstoppen;
 • Een cache met gereedschap te begraven;
 • Een cache te bevestigen op of aan gemeentelijke bomen;
 • Een cache te verbergen op plaatsen waar privé of publieke objecten (natuurlijk of door mens gemaakt) beschadigd zijn om verstopplek, hints of logmethodes te maken/creëren;
 • Een cache te verstoppen in de buurt van actieve spoorwegen. Over het algemeen wordt een afstand van 50 meter aangehouden, maar lokale afspraken/wetten/regels kunnen andere afstanden voorschrijven. Alle lokale afspraken/wetten/regels staan altijd boven deze richtlijn;
 • Een cache te verstoppen in de buurt van of op militaire installaties of terreinen;
 • Een cache op te bergen op een plaats waarvoor geklommen of gewaad moet worden.

Beheer

Voor het beheer van de cache zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing:

 • De persoon die de cache aanbrengt, is zelf verantwoordelijk voor zijn cache. Met het plaatsen van een cache vrijwaart de eigenaar de gemeente Vlissingen van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan;
 • De gemeente kan een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft;
 • De gemeente houdt in haar bedrijfsvoering geen rekening met de aanwezigheid van een cache;
 • De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?