De gemeentelijke organisatie bestaat uit 2 directies: Directie Bedrijfsvoering & Dienstverlening en Directie Ruimte & Samenleving.
Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de algemeen directeur. Deze heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.

Secretariaat

Griffie

De ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad is in handen van de Griffie.