De gemeentelijke organisatie bestaat uit 2 directies.

Algemeen directeur/gemeentesecretaris

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de algemeen directeur. Deze heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.

Algemeen directeur/gemeentesecretaris

Secretariaat

Griffie

De ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad is in handen van de griffie.