Direct aanvragenAfspraak maken

Inwoners van gemeente Vlissingen hebben de mogelijkheid om een geheimhouding van het adres aan te vragen. Dit houdt in dat de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet doorgeeft. Deze gegevens blijven dan geheim voor bepaalde instanties. De gemeente mag uw gegevens niet doorgeven aan:

  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • Organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • Organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • Organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis.

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Zie website van Rijksoverheid welke instanties uw gegevens kan opvragen.

Hoe vraagt u geheimhouding adres aan?

U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Ook zijn er geen kosten verbonden aan dit verzoek.

Hoe kan ik een verzoek tot geheimhouding indienen bij de gemeente?

  • Digitaal met uw DigiD;
  • Schriftelijk door het formulier geheimhouding adres te gebruiken. Vergeet u niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen;
  • Persoonlijk aan de balie in het stadhuis. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. U maakt hiervoor een afspraak.

Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen.

Kosten

Hoeveel kost een verzoek tot geheimhouding?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?