Direct aanvragenAfspraak maken

Heeft u een handicap met een permanent of progressief karakter? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Dit is zo geregeld in de Wegenverkeerswetgeving.
Er zijn 3 soorten (Europese) Gehandicaptenparkeerkaarten: een bestuurderskaart, een passagierskaart en een instellingenkaart.

Bestuurderskaart

In aanmerking komen:

 • Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en van brommobielen. De bestuurders hebben als gevolg van een aandoening/gebrek, een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard. Hierdoor zijn zij (met de gebruikelijke loophulpmiddelen) in redelijkheid niet in staat, zelfstandig meer dan 100 meter aan een stuk lopend te overbruggen;
 • Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en van brommobielen. De bestuurders zijn als gevolg van een aandoening/gebrek, permanent rolstoelgebonden;
 • Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en van brommobielen, andere dan bedoeld onder 1. De bestuurders hebben als gevolg van een aandoening/gebrek aantoonbare ernstige beperkingen (anders dan een loopbeperking).

Passagierskaart

In aanmerking komen:

 • Passagiers van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en van brommobielen. De passagiers zijn als gevolg van een aandoening/gebrek permanent rolstoelgebonden;
 • Passagiers van motorvoertuigen op meer dan 2 wielen en van brommobielen, andere dan bedoeld onder 1. De passagiers hebben als gevolg van een aandoening/gebrek aantoonbare ernstige beperkingen (anders dan een loopbeperking).

Instellingenkaart

Vervoert uw instelling mensen met een handicap? Komen deze mensen in aanmerking voor een bestuurders- of passagierskaart? Of valt uw instelling onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?. Dan kunt u bij de gemeente waar uw instelling gevestigd is, een instellingenkaart aanvragen.

Aanvragen

Hoe vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart aan?

 • Via de knop 'Direct aanvragen';
 • Door het afhalen van het bijgevoegde document 'Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart 2024' aan de balie in het stadhuis.
  Vergeet u niet bij het inleveren van het ingevulde en ondertekende formulier een kopie van een geldig legitimatiebewijs en 2 goedgelijkende kleurenpasfoto's bij te voegen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Medische keuring

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, moet u een medische keuring ondergaan. Een arts van het bedrijf Argonaut nodigt u voor deze keuring uit. Deze arts geeft een objectief en onafhankelijk medisch advies. De gemeente gebruikt dit advies voor de uiteindelijke toewijzing of afwijzing van uw verzoek.
Als u niet in aanmerking komt voor een kaart, dan krijgt u schriftelijk bericht hierover. Bij toekenning van de gehandicaptenparkeerkaart krijgt u een beschikking thuis gestuurd.

Verhuizing

Als u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente Vlissingen en u heeft een gehandicaptenparkeerkaart in uw bezit, meldt u dit dan ruim voordat de kaart verloopt bij de gemeente Vlissingen. Wij kunnen u dan tijdig een verlengingsaanvraag toezenden.
Stuurt u met de verlengingsaanvraag ook het medisch advies mee. Dit kunt u opvragen in uw oude gemeente. Als wij dit niet ontvangen, zijn wij genoodzaakt om u opnieuw naar een keuringsarts te laten gaan.

Bijzonderheden

 • Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig;
 • De gehandicaptenparkeerkaart is in de meeste Europese landen geldig. Let op: de regels voor het gebruik zijn soms per gemeente en land anders;
 • De kaart is alleen voor u geldig. U kunt deze niet uitlenen;
 • U mag alleen in de gemeente Vlissingen met gebruikmaking van de invalidenparkeerkaart parkeren in het gebied van vergunninghouders (maximaal 3 uur). U moet dan uw kaart en de 'blauwe tijdschijf' duidelijk achter uw voorruit plaatsen.
  Dit geldt ook voor het parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats binnen het geldingsgebied. Parkeert u op parkeerapparatuurplaatsen, dan mag u daar met de gehandicaptenparkeerkaart gratis staan.

Kosten

Een 1e aanvraag gehandicaptenparkeerkaart kost € 155,35. U dient dit vooraf aan de balie af te rekenen. Als deze aanvraag ons per post wordt toegezonden, dient u het bedrag aan ons over te maken op rekeningnummer NL 36 BNGH 0285008889. Wij nemen de aanvraag niet in behandeling als dit bedrag niet binnen is gekomen op de rekening of contant bij ons is afgerekend.

 • Als er uit het medisch advies blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan krijgt u € 41,20 van ons retour;
 • Bij het verstrijken van de geldigheidsduur wordt op uw verzoek een nieuwe kaart verstrekt met een nieuwe geldigheidsduur.

Heeft deze informatie u geholpen?