Fasering herontwikkeling Baskensburg-West

Een deel van de sportverenigingen is al enige jaren geleden verhuisd naar bedrijventerrein Vrijburg. Sindsdien zijn de sportvelden Baskensburg niet meer in gebruik en kan het gebied ontwikkeld worden.

Aanvullende vraag

Deze locatie is in het regionaal bedrijventerreinprogramma opgenomen om te ontwikkelen tot een bedrijventerrein. Er is gevraagd of het mogelijk is in dit gebied, naast een bedrijventerrein, ook een complex voor huisvesting (inter)nationale werknemers, een tenniscomplex, een rotonde en een religiegebouw een plaats te kunnen geven.
Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan hoe dit terrein eruit kan komen te zien.

Stedenbouwkundige schets

Op 21 juli 2021 zijn de uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek en de stedenbouwkundige schets met de omwonenden besproken. Deze presentaties vindt u op de pagina Documenten.

  • De stedenbouwkundige schets is in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld, met uitzondering van de Noord-Westhoek. Daarvoor is besloten om eerst een verkeersonderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid van een rotonde op de Sloeweg, voordat wordt besloten op de komst van een tenniscomplex;
  • De raad heeft ook besloten dat sporthal Baskensburg wordt gesloopt. Deze locatie wordt ook meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Mobiliteitsvisie

De gemeente werkt aan een visie op mobiliteit Sloeweg. Focus ligt op de kanaal- en spoorkruising. Oplossingen kunnen van invloed zijn op het projectgebied Baskensburg-West. We verwachten dat het rapport in het tweede kwartaal van 2024 openbaar wordt.

Toekomstige stappen

Kwartaal 1 van 2024. 

  • Afgeven omgevingsvergunning complex huisvesting (inter)nationale werknemers;
  • Start bouw voertuigenloods gemeente;
  • Start bouwrijp werkzaamheden fase 1.