Beleid met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog

Als gevolg van de vele oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunnen ontplofbare oorlogsresten zijn achtergebleven in de bodem van de gemeente Vlissingen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er echter vele grondroerende werkzaamheden uitgevoerd binnen de gemeente.

Mogelijke aanwezigheid

De combinatie van de oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en naoorlogse grondroerende werkzaamheden, geven een indicatie van de kans dat in bepaalde deelgebieden nog ontplofbare oorlogsresten aangetroffen kunnen worden. Die kans bepaalt mede hoe hoog het risico bij grondwerkzaamheden is en in hoeverre het noodzakelijk is om vooraf onderzoek uit te voeren. Dit is niet alleen in het belang van de veiligheid voor diegenen die de werkzaamheden uitvoeren en de burgers van de gemeente Vlissingen. Maar ook in het licht van de maatschappelijke kosten die het onderzoek met zich mee kan brengen.
Doel van dit beleid is om (rekening houdend met bovenstaande aspecten) te komen tot een eenduidige en veilige manier van werken.