De gemeente maakt kosten voor het aanleggen van openbare voorzieningen zoals wegen, pleinen, rioleringen en dergelijke. Deze kosten maken onderdeel uit van de prijs van een kavel grond die de gemeente verkoopt. Een koper betaalt dus een gedeelte van de totale door de overheid gemaakte en te maken kosten.

Particulier

Als een particulier (een bouwonderneming, corporatie of anderen) zelf een kavel grond in eigendom heeft en die wenst te bebouwen (exploiteren), zullen die kosten voor het aansluiten op openbare voorzieningen ook gemaakt moeten worden door de gemeente. In dat geval kan de gemeente de kosten op 2 manieren verhalen op de particuliere initiatiefnemer, te weten:

  1. Het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst waarin de verdeling van de kosten is opgenomen;
  2. Het vaststellen van een exploitatieplan waarin de verdeling van de kosten zijn opgenomen.

Als de particuliere initiatiefnemer hieraan geen medewerking wenst te verlenen kan er niet gebouwd worden. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht de door de overheid te maken kosten te verhalen.

Heeft deze informatie u geholpen?