Erkenning van uw kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind voor de wet bij de geboorte alleen een moeder. 
Als u de wettelijke vader of duomoeder (dit is de niet-biologische moeder in een lesbische relatie) wilt zijn, moet u het kind erkennen. Dat kan als u 16 jaar of ouder bent. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de gemeente of bij de notaris.

Wanneer kan een kind erkend worden?

 • Voor de geboorte. Dit heet de ‘erkenning ongeboren vrucht’;
 • Bij de geboorteaangifte;
 • Na de geboorteaangifte. Dit kan alleen als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen. De erkenner wordt dan direct op de geboorteakte vermeld.

Wat moet u meenemen bij de erkenning?

 • Geldig identiteitsbewijs van degene die het kind wil erkennen;
 • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder;
 • Geldig legitimatiebewijs van het kind (als het kind 12 jaar of ouder is);
 • Als het kind 16 jaar of ouder is moet hij of zij persoonlijk meekomen;
 • Als u geen Nederlander bent of niet in Nederland bent geboren: documenten waaruit uw identiteit, nationaliteit, burgerlijke staat en verblijfsstatus blijkt.

Bij een erkenning van een 1e kind wordt een naamskeuze vastgelegd. Voor naamskeuze moet de moeder altijd persoonlijk aanwezig zijn. Dit kan niet via een schriftelijke toestemming.
Bij eventueel volgende kinderen voldoet een schriftelijke toestemming van de biologische moeder (en eventueel van het kind jonger dan 16) om het kind te kunnen erkennen.

Welke achternaam krijgt het kind?

De moeder en de erkenner beslissen samen welke achternaam het kind krijgt. Dit doet u uiterlijk bij de geboorteaangifte. En alleen bij het eerste kind. Eventuele volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam.

Wat betekent de erkenning van een kind?

U neemt het wettelijk ouderschap voor een kind op u. Dit betekent:

 • U bent verplicht om voor het kind te zorgen;
 • U hebt recht op omgang met uw kind na een scheiding;
 • Het kind wordt uw wettelijk erfgenaam;
 • Het kind kan uw achternaam krijgen;
 • U hoeft voor de erkenning niet de biologische ouder te zijn.

Hoe kan het gezag over een kind geregeld worden?

Elke minderjarige staat onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt beslissingen voor en over het kind. Het kan gaan om ouderlijk gezag of de voogdij door een ander.

 • Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind.
U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.
Zie voor meer informatie de pagina Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Allebei de ouders hebben automatisch het gezag over de kinderen die geboren worden binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat geldt ook als de duomoeder het kind in deze situatie nog niet heeft erkend of geadopteerd.

 • Adoptie

De adoptieouder(s) heeft/hebben ook het gezag.

 • Uittreksel gezag

U kunt bij de gemeente een Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen, waarop staat vermeld wie het gezag heeft. U logt in met uw DigiD.
Staat uw kind in het gezagsregister van de rechtbank geregistreerd? Dan kunt u daarvan bij de rechtbank een uittreksel opvragen.

 • Ouders

Wanneer we ouders zeggen, bedoelen we het volgende. Moeder: de vrouw waaruit het kind wordt geboren, duomoeder, vader.

Heeft u meer informatie nodig met betrekking tot erkenning kind?

Wilt u meer informatie over de voorwaarden van het erkennen van een kind? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor erkenning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 0118.

Kosten

Wat kost het om een kind te erkennen?

De erkenning van een kind is bij de gemeente gratis. Bij een notaris zijn daar kosten aan verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?