Digitale aangifteAfspraak maken(externe link)

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder).

Wie kan een emigratie doorgeven?

Als het hele gezin tegelijkertijd vertrekt naar het buitenland dan mogen de volgende personen een verhuizing doorgeven:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Let op: Blijft er iemand achter op het adres dan moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen aan de balie. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat neem ik mee?

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Het nieuwe adres in het buitenland. Mocht dit nog niet bekend zijn, dan op zijn minst het land van bestemming doorgeven.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Let op: U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Heeft deze informatie u geholpen?