Digitale aangifteAfspraak maken

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. Voordat u vertrekt, geeft u uw emigratie door aan de gemeente. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder).

 • Bij de aangifte moet u uw nieuwe adres in het buitenland melden. 
  Wanneer u nog geen vast adres in het buitenland heeft, dan kunt u uw 1e verblijfadres doorgeven (adres van bijvoorbeeld hotel, kennis of familie);
 • U moet altijd zelf aangifte doen van vertrek naar het buitenland. U kunt hier niet iemand anders voor machtigen;
 • U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Wie kan een emigratie doorgeven?

Als het hele gezin tegelijkertijd vertrekt naar het buitenland dan mogen de volgende personen een verhuizing doorgeven:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is;
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
 • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Een deel van het gezin vertrekt

Vertrekken niet alle gezinsleden naar het buitenland? Dan moeten de gezinsleden (ook minderjarigen) persoonlijk aan de balie aangifte doen.
Let op: ook de gezinsleden die niet meeverhuizen moeten mee naar de aangifte.

Alleen minderjarige kinderen vertrekken

Wonen de ouders, verzorgers of voogd van een minderjarig kind al in het buitenland en vertrekt het kind ook naar het buitenland? Dan mogen alleen de ouders, verzorgers of voogd dit doorgeven aan de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar pd@vlissingen.nl. Met deze e-mail moet u het volgende meesturen:

 • Een brief waarin staat dat u als ouders, verzorgers of voogd toestemming geeft voor vertrek van het kind naar het buitenland. Op deze brief moeten uw handtekening en de datum staan;
 • Het adres in het buitenland, als dat kan;
 • Kopieën van de legitimatiebewijzen van de ouders, verzorgers of voogd en een kopie van het legitimatiebewijs van het kind.

Wat neem ik mee?

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Het nieuwe adres in het buitenland. Mocht dit nog niet bekend zijn, dan op zijn minst het land van bestemming doorgeven.

Heeft deze informatie u geholpen?