Echtscheidingsakte

Direct aanvragenAfspraak maken

Een uittreksel uit het register van de Burgerlijke Stand bevat gegevens uit een akte, die bij een bepaalde levensgebeurtenis is opgemaakt. Als u een uittreksel aanvraagt, dient u aan te geven voor welk doel u het uittreksel nodig heeft. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding) heeft plaatsgevonden, een uittreksel uit de Burgerlijke Stand krijgen.
Een uittreksel uit het echtscheidingsregister is het schriftelijke bewijs dat iemand is gescheiden. Als een huwelijk is ontbonden door echtscheiding, dan wordt aan de huwelijksakte een zogenaamde ‘latere vermelding’ toegevoegd. Hierin staan de gegevens over de echtscheiding.

Aanvragen

Hoe kan ik een afschrift aanvragen?

  • Digitaal met uw DigiD;
  • Bij de balie van de gemeente. Neemt u de juiste documenten mee, u kunt dan op het afschrift wachten. Maakt u hiervoor een afspraak;
  • U kunt namens uw bedrijf of als organisatie online een afschrift burgerlijke stand aanvragen, met behulp van e-Herkenning.

Benodigdheden:

  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Indien van toepassing: een door de betrokkene afgegeven schriftelijke machtiging en een (kopie) van het identiteitsbewijs.

Kosten

Wat kost een afschrift van de echtscheidingsakte?

De kosten voor een afschrift zijn € 16,60.

Heeft deze informatie u geholpen?