Bij een echtscheiding wordt uw huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die u met uw partner heeft, worden verbroken. U kunt daarna opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.
U kunt in Nederland een echtscheiding aanvragen als uw huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding zo moeilijk is geworden dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.

Ik ben in het buitenland getrouwd, maar het huwelijk is in Nederland ingeschreven. Wat moet ik doen?

Het buitenlandse huwelijk geldt in deze situatie als Nederlands huwelijk. Het huwelijk kan dan ook door een Nederlandse scheiding worden ontbonden. Neemt u voor vragen over de gevolgen van de scheiding voor het buitenland, contact op met de ambassade in het betreffende land.

Moet ik bij de gemeente een verzoek tot echtscheiding indienen?

Nee, het verzoekschrift moet uw advocaat indienen bij de rechtbank. Dit moet in het  arrondissement gebeuren, waar u of uw partner woont. Woont u geen van beiden in Nederland, dan moet u het verzoek sturen naar de rechtbank in Den Haag. Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner indienen, maar ook alleen.
De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Uw scheiding is definitief en rechtsgeldig, als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u bent getrouwd.

Wat moet ik bij de gemeente melden of regelen?

Als uw scheiding door de rechtbank is uitgesproken, moet u of uw advocaat de echtscheiding bij de gemeente laten inschrijven. U moet de echtscheidingsbeschikking binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechtbank aanbieden bij de gemeente. Als uw huwelijk in het buitenland is gesloten, dan wordt uw echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag.

Zie voor meer informatie de website van de rechtspraak.

Aanvragen

Hoe schrijf ik mijn echtscheiding in?

Neemt u (of uw advocaat) uiterlijk binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechtbank contact op met de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina. Na het overleggen van de juiste documenten schrijft de gemeente uw echtscheiding zo spoedig mogelijk in.

Wat moet ik meenemen bij de inschrijving van mijn echtscheiding?

U neemt de volgende documenten mee:

  • De echtscheidingsbeschikking van de rechtbank;
  • De aktes van berusting;
  • Uw schriftelijk verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de
    gemeente Vlissingen;
  • Een geldig legitimatiebewijs.

Als uw advocaat de inschrijving van uw echtscheiding verzorgt, is het gebruikelijk om deze documenten per post op te sturen.

Bijzonderheden

Hoe laat ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Voor de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, heeft u een advocaat of een notaris nodig. De ontbinding van het partnerschap is pas definitief als deze bij de gemeente is ingeschreven.

Kan ik een bewijs van de inschrijving van de echtscheiding/ontbinding partnerschap krijgen?

Ja, u kunt bij de gemeente een bewijs krijgen van de inschrijving. U ontvangt een afschrift van de huwelijksakte, met de notitie dat het huwelijk of het partnerschap is ontbonden. Maakt u hiervoor een afspraak.

Kosten

Wat kost de inschrijving van mijn echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap?

De inschrijving bij de gemeente is gratis.

Heeft deze informatie u geholpen?