Drank- en horecavergunning

'Horeca'  is een afkorting voor hotel, restaurant, café. Horecabedrijven verkopen drankjes en hapjes aan hun klanten om op de plaats zelf te drinken/eten.

 • Als u een horecabedrijf wilt beginnen of runnen (exploiteren), moet u een vergunning aanvragen. Dit geldt voor hotels, restaurants en cafés. Maar ook voor sportkantines, buurthuizen en slijterijen;
 • Om een vergunning voor het schenken van alcohol te krijgen, moet u voldoen aan de regels uit de Drank- en Horecawet. U mag geen alcoholische dranken verkopen om mee te nemen.

Welke vergunning(en) heb ik nodig voor mijn horecabedrijf?

 • Heeft u een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken? Dan hebt u een drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning nodig;
 • Heeft u een horecabedrijf waar geen alcohol wordt geschonken? Dan hebt u alleen een exploitatievergunning nodig. Het verbod om zwak-alcoholische dranken te verkopen om mee te nemen geldt niet voor deze bedrijven!

Wanneer heb ik een drank- en horecavergunning en/of een exploitatievergunning nodig?

U vraagt deze vergunningen aan als:

 • U een horecazaak wilt starten of overnemen;
 • Er een ondernemer bijkomt in uw horecazaak (u gaat bijvoorbeeld van 2 naar 3 eigenaars);
 • De rechtsvorm van uw horecazaak wijzigt (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar vennootschap).

Aanvragen

Hoe vraag ik een drank- en horecavergunning aan?

Om een drank- en horecavergunning aan te vragen, moet u en alle andere leidinggevenden (bedrijfsleider/beheerder) 21 jaar of ouder zijn. Ontheffing van deze voorwaarde is niet mogelijk. U kunt de volgende vergunningen aanvragen:

 • Drank- en horecavergunning;
 • Drank- en horecavergunning, paracommercie (bijvoorbeeld voor sportkantines);
 • Exploitatievergunning;
 • Melding wijziging leidinggevende;
 • Melding wijziging leidinggevende, exploitatievergunning;
 • Slijterijvergunning;
 • Terrasvergunning;
 • Verklaring enige leidinggevende.

U kunt de vergunningen aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer  14 0118.

Wat heb ik nodig?

 • Een recent uittreksel uit het Handelsregister of Verenigingen- en stichtingenregister van de Kamer van Koophandel;
 • Een geldig legitimatiebewijs van alle op de aanvraag genoemde personen;
 • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van alle op de aanvraag genoemde personen;
 • De personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak of BV) hebben ook een verklaring van Sociale Hygiëne nodig;
 • Als de aanvraag door een niet-commercieel bedrijf (vereniging, stichting, kerkgenootschap en dergelijke) wordt ingediend, moet er tevens een bestuursreglement en barinstructie worden bijgevoegd;
 • Bij niet-commerciële bedrijven geldt een afwijkende regel ten aanzien van de verklaring Sociale Hygiëne;
 • Bij horecabedrijven moet u tevens een volledig ingevuld Bibob-vragenformulier inleveren. Bibob staat voor 'Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur'. 
  U kunt het formulier telefonisch aanvragen bij het cluster Vergunningen via telefoonnummer 14 0118.

Hoe bepaalt de gemeente of ik de vergunning(en) krijg?

 • De gemeente controleert uw aanvraag met de zogenaamde 'Bibob-toets'. ;
 • De gemeente doet onderzoek naar de ondernemer(s) en leidinggevende(n) van de zaak;
 • De gemeente vraagt informatie op bij politie en justitie;
 • De gemeente controleert de inrichting van de zaak. Deze moet aan de regels voor hygiëne voldoen.

Kosten

Wat kost het om een horecavergunning aan te vragen of te wijzigen?

Wilt u een horecavergunning aanvragen of uw bestaande vergunning wijzigen? De kosten zijn als volgt:

 • Drank- en horecavergunning aanvragen: € 227,90;
 • Exploitatievergunning aanvragen voor een zaak waar geen alcohol wordt geschonken:
  € 113,90;
 • Drank- en horecavergunning wijzigen: bedrag is afhankelijk van de wijziging;
 • Exploitatievergunning veranderen voor zaak waar geen alcohol wordt geschonken:
  € 37,55 per leidinggevende met een maximum van 3;
 • Exploitatievergunning aanvragen voor zaak waar wel alcohol wordt geschonken:
  € 113,90.