Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen na aan het hart ligt. Ook in de gemeente Vlissingen, waar zich veel dieren bevinden.

Beleid

De gemeente wil het welzijn van alle dieren die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden waarborgen. Het gemeentelijk beleid vindt u in de volgende documenten.

  1. Notitie 'Dierenwelzijnsbeleid in Vlissingen';
  2. Nota 'Opvang van zwerfdieren'.