Dieren houden, hinderlijk of schadelijk

In de Wet Milieubeheer zijn regels opgenomen over het houden van dieren.
De gemeente kan plaatsen aanwijzen waar het vanwege overlast of schade aan de openbare gezondheid, verboden is hinderlijke of schadelijke dieren te houden.

Kan ik een verzoek tot ontheffing van dit verbod indienen?

Ja, dat is mogelijk. Hierbij kijkt de gemeente naar de plaatselijke omstandigheden en de aard, omvang en het doel van de aanvraag.

Aanvragen

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

U dient een schriftelijk verzoek in bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina. Na ontvangst neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.

In uw aanvraag dient u het volgende te vermelden:

  • De locatie waar dieren worden ondergebracht;
  • Welke dieren u wilt huisvesten;
  • Hoeveel dieren u wilt huisvesten;
  • De reden waarom u deze dieren wilt huisvesten;
  • Een schets van de onderkomens;
  • De getroffen beveiligingsmaatregelen.

Kosten

Voor de ontheffing wordt € 37,00 leges in rekening gebracht.

Heeft deze informatie u geholpen?