De gemeente Vlissingen gaat de openbare ruimte in de Van Dishoeckstraat vernieuwen. Dit betreft het stuk tussen de Paul Krugerstraat en De Willem Ruysstraat.

Werkzaamheden

We gaan veel aanpakken: van bestrating tot riolering en van openbare verlichting tot groen.

  • De straat wordt ingericht als fietsstraat;
  • Er komen meer parkeervakken;
  • Waar mogelijk proberen we extra groen aan te brengen.
    Beplanting en groenvakken zijn belangrijk voor een goede afvoer van  regenwater. Daarnaast helpt het groen om de omgeving in hete zomers koeler te maken.

Denk en doe mee!

Bewoners kunnen tot en met 1 oktober 2023 via de website www.doemeevlissingen.nl meedoen en meedenken over de herinrichting van de straat. Op de website kunt u het schetsontwerp bekijken, een reactie achterlaten en een vraag stellen.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp wordt uiteindelijk verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Waar dit kan, nemen we ook de ontvangen reacties mee in het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt daarna uitgewerkt in een definitief ontwerp.
Meer informatie vindt u op de website www.doemeevlissingen.nl.