We gaan de openbare ruimte in de Van Dishoeckstraat (tussen de Paul Krugerstraat en De Willem Ruysstraat) vernieuwen.
Dit betekent dat we veel gaan aanpakken: van bestrating tot riolering en van openbare verlichting tot groen.

Vernieuwing

  • De straat wordt ingericht als fietsstraat;
  • We realiseren meer parkeervakken;
  •  Waar mogelijk proberen we extra groen aan te brengen. Beplanting en groenvakken zijn belangrijk voor een goede afvoer van regenwater. Daarnaast helpt het groen om de omgeving in hete zomers koeler te maken.

Denk en doe mee!

Bewoners kunnen tot en met 30 november 2023 via de website www.doemeevlissingen.nl meedoen en meedenken over de herinrichting van de straat.
Bewoners kunnen op de website het voorlopige ontwerp bekijken, worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en kunnen een reactie achterlaten of een vraag stellen.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopige ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Waar dit kan, worden ook de reacties meegenomen in het definitief ontwerp.