Demonstratie, betoging of optocht houden

Een demonstratie of betoging, is een bijeenkomst van mensen om ergens tegen te protesteren. Dit kan ook in de vorm van een optocht.

Wat is een samenscholing?

Dit is het groepsgewijs bij elkaar komen van mensen, die een dreigende houding aannemen of kwade bedoelingen hebben. In verband met de openbare orde, is het in de gemeente Vlissingen niet toegestaan deel te nemen aan een samenscholing.

Mag ik zomaar een demonstratie, betoging of optocht in de gemeente Vlissingen houden?

Ja, het houden van een betoging of demonstratie is volgens de wet Openbare Manifestaties toegestaan. U moet wel minimaal 48 uur van te voren de demonstratie of betoging schriftelijk melden bij de gemeente.

Aanvragen

Hoe dien ik een schriftelijke melding in?

U dient minimaal 48 uur van te voren een schriftelijk melding in bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina. Na ontvangst van de melding ontvangt u een bewijs van de gemeente, waarin het tijdstip van de melding is vermeld.

De melding bevat:

  • Datum en tijdstip van de demonstratie of betoging;
  • Het doel van de demonstratie of betoging;
  • De locatie van de demonstratie of betoging;
  • Eventueel beschrijving van de route;
  • Een schatting van het aantal deelnemers;
  • Een beschrijving van de maatregelen die u neemt, om te zorgen dat de demonstratie of betoging zo goed en veilig mogelijk verloopt;
  • Naam, adres en telefoonnummer van de organisator of contactpersoon.

Heeft deze informatie u geholpen?