Wethouder Albert Vader

"Ik ben geboren in Middelburg en opgegroeid in Oost-Souburg. Vooral in de bakkerij op de hoek van de Kanaalstraat en de Paspoortstraat. Samen met mijn vrouw woon ik nog steeds in het dorp. Onze 3 zonen zijn inmiddels het huis uit.” 

Wat is uw favoriete plek in de gemeente?

“Dat zijn er meerdere, maar voornamelijk aan de waterkant: de zeedijk bij Ritthem of ergens langs het Kanaal door Walcheren. Daar is altijd wat te zien en te beleven.” 

Waarom wilde u wethouder worden?

“Partij Souburg-Ritthem heeft mij daarvoor gevraagd, maar ik koos er voor omdat het een van de leukste banen is. Je kunt ook echt iets betekenen. Denk aan het op orde krijgen van gemeentefinanciën en het ontwikkelen van de stad en de dorpen.” 

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig?

“WMO en jeugdhulp, werk en inkomen, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en de veilige opvang. Daarnaast heb ik een coördinerende rol in de uitvoering van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Niet onvermeld mag onze stedenband met Ambon blijven.” 

Wat zijn uw ambities voor de komende 4 jaar?

“Het zorgdragen voor het blijven leveren van goede WMO- en jeugdhulpondersteuning, op een manier waarbij Vlissingen financieel gezond blijft.” 

Wat is u bijgebleven uit de 1e weken als wethouder?

“Ik ben wethouder sinds 2014. De eerste weken van deze periode stonden in het teken van kennismaken met mijn nieuwe collega wethouders.”

Wat wilt u de inwoners meegeven?

“Het zijn bijzondere tijden waarin we van crisis naar crisis lijken te gaan. Dat zijn tijden waarin je als inwoner op de overheid moet kunnen bouwen. Als college van B&W werken wij er hard aan om dat vertrouwen niet te beschamen.”

Wethouder Geoffrey Sips

“Ik ben geboren in Nijmegen en opgeroeid in Sassenheim, in de Bollenstreek. Ik ben in 1995 in Vlissingen komen studeren aan de HZ en heb toen m’n hart verloren aan het mooie Zeeland en met name aan Vlissingen. Sinds 2000 woon en werk ik in Vlissingen.” 

Wat is uw favoriete plek in de gemeente?

“Als ik vrij ben, zijn we graag op het strand. Met mijn 2 kinderen, mijn vriendin en mijn 3 honden. 
We huren sinds een aantal jaren een daghuisje op het strand bij Dishoek en genieten daar van half april tot half september van de rust, de zee en de mooiste zonsondergangen.” 

Waarom wilde u wethouder worden?

“Als wethouder wil ik mijn ervaring als ondernemer inzetten voor het dagelijks bestuur van Vlissingen. Zodat we de stad waar ik zo van houd, nóg beter kunnen maken.”

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig?

“Als wethouder heb ik de portefeuilles: financiën en belastingen, havenbeheer en strand, economie, Impuls en arbeidsmarkt en Mbo en Hoger onderwijs.” 

Wat zijn uw ambities voor de komende 4 jaar?

“Ik wil balans vinden tussen de artikel 12-status van de gemeente Vlissingen en de miljoenen uit het compensatie pakket Wind in de Zeilen. Als wethouder voor de gemeente Vlissingen ga ik hiervoor mijn stinkende best doen de komende 4 jaar!”

Wat is u bijgebleven uit de 1e weken als wethouder?

“Op 19 mei 2022 werd ik samen met mijn collega-wethouders geïnstalleerd als wethouder. En dan ben je eigenlijk van de ene op de andere dag wethouder. Dat is een vliegende start. Zeer intensief, maar een prachtige baan.”

Wat wilt u de inwoners meegeven?

"Wees trots op onze gemeente en draag dit ook uit, want zoals de titel van het coalitieakkoord is: ‘Samen kunnen we meer’.”

Wethouder Jeroen Portier

"Ik ben Jeroen Portier (59) getrouwd, vader en opa en woon in Oost-Souburg. Sinds 2013 ben ik actief voor GroenLinks, waarvan de laatste jaren als raadslid en fractievoorzitter. Beroepsmatig ben ik jarenlang actief geweest binnen het sociaal domein in Zeeland en ook daarbuiten."

Wat is uw favoriete plek in de gemeente?

"Ik zoek graag het water en de natuur op. Zoals de randen van de Westerschelde van Ritthem naar Vlissingen, de stranden en natuurlijk het Nollebos-Westduingebied. Daarnaast ben ik graag thuis met mijn vrouw, onze kinderen en kleinkinderen."

Waarom wilde u wethouder worden?

"Het meebouwen aan een toekomstbestendige gemeente Vlissingen als raadslid en fractievoorzitter bood mij de mogelijkheid om mijn idealen te realiseren in en voor de gemeente Vlissingen. Nu draag ik als wethouder graag vanuit mijn kennis en ervaring bij aan een stabiel dagelijks bestuur van Vlissingen."

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig?

"Mijn focus ligt op het sociaal domein. Op dat gebied verdiep ik me in allerlei uiteenlopende onderwerpen. Van armoede en schuldhulpverlening tot werk en inkomen, van onderwijsachterstand en kinderopvang tot basis- en voortgezet onderwijs. En van volksgezondheid tot het organiseren van de zorg."

Wat zijn uw ambities voor de komende 4 jaar?

"Het realiseren van het coalitieprogramma 2022-2026 'Samen kunnen we meer'. Daarbij gaat mijn speciale aandacht uit naar een gezonde, duurzaam leefbare samenleving en sociaal domein in onze gemeente. Daar geef ik dan ook graag de komende jaren verder vorm aan."

Wat is u bijgebleven uit de 1e weken als wethouder?

"Het is indrukwekkend om op een rijdende trein te springen. En daarmee bedoel ik dat we verder gaan met wat door de vorige coalitie in gang is gezet. Het is fijn dat er veel ambtelijke deskundigheid op het stadhuis aanwezig is."

Wat wilt u de inwoners van Vlissingen meegeven?

"Vlissingen is een gemeente waar iedereen gelijke kansen heeft met een veilig leven en een prettige woonomgeving. Een gemeente waar we u graag betrekken door te luisteren en inspraakruimte te geven. Aandacht voor kunst en cultuur, goed onderwijs, goede zorg en voldoende werk.
Kortom, een Vlissingen, Souburg en Ritthem waarvan wij, onze kinderen, kleinkinderen en generaties daarna mogen genieten."

Wethouder Coen Bertijn

"Ik ben Coen Bertijn, 55 jaar geleden geboren in Vlissingen en daar altijd blijven wonen. Ik woon met mijn vrouw en onze kinderen in de Vredehofwijk."

Wat is uw favoriete plek in de gemeente?

"Mijn favoriete plek in Vlissingen is de Nollepunt. Dit vanwege het uitzicht op de Boulevard, de stranden en de voorbijvarende schepen en omdat ik hier ooit mijn vrouw ten huwelijk vroeg."

Waarom wilde u wethouder worden?

"Vlissingen ligt me na aan het hart. Het is een gemeente die van ver is gekomen en die volop in ontwikkeling is. Als wethouder kan en wil ik daar een stevige bijdrage aan leveren."

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig?

"Ik houd me vooral bezig met ‘zichtbare’ onderwerpen. Zoals ruimtelijke ordening, openbare ruimte, afval, wonen en sport."

Wat zijn uw ambities voor de komende 4 jaar?

"Het zou mooi zijn als de inwoners en bezoekers van onze gemeente ervaren dat Vlissingen over 4 jaar mooier, veiliger en gezonder is geworden."

Wat is u bijgebleven uit de 1e weken als wethouder?

"Je kunt als wethouder geen solist zijn. Je doet het samen met de collega-wethouders en de burgemeester, de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en uiteraard ook de inwoners van Vlissingen."

Wat wilt u de inwoners meegeven?

"We moeten Vlissingen niet alleen zien als een gemeente, maar vooral ook als een gemeenschap van 45.000 mensen die er samen het beste van moeten maken. Het zou mooi zijn als iedereen daar op zijn of haar manier iets aan bijdraagt."