Missing media-item.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2024 is de heer W. (Wilfried) Boonman van de VVD benoemd als wethouder. 
Tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van B&W wordt de portefeuilleverdeling vastgesteld.