Via de Jeugdwet kan de voorziening 'Dagbesteding' aangevraagd worden. Dagbesteding is groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking. Vaak worden er activiteiten gedaan. Deze zijn aangepast op wat de deelnemers kunnen.

Voor wie is dagbesteding bedoeld?

Dagbesteding is er voor kinderen en jongeren met een beperking. Dit verschilt van een lichte beperking, gedragsproblemen tot een meervoudige beperking.
Er zijn verschillende vormen van dagbesteding. Bijvoorbeeld opvang voor kinderen in het speciaal onderwijs. Zij kunnen na school en in vakanties dagbesteding krijgen via BSO+. Bij BSO+ krijgen kinderen extra begeleiding op de kinderopvang, bijvoorbeeld omdat zij persoonlijke leerdoelen of aanvullende behandeling nodig hebben.
Ook is er dagbesteding op zorgboerderijen of in een dagcentrum of een behandelcentrum.

Is aanvullende ondersteuning nodig?

Ouders en verzorgers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van een kind. Daar waar het eigen vermogen tekort schiet, kan de gemeente ondersteunen via de Jeugdwet. Binnen de Jeugdwet zijn verschillende vormen van jeugdhulp, dit noemen we voorzieningen. Het kan ook zijn dat we u verwijzen naar een welzijnsorganisatie waar u terecht kunt voor hulp zonder beschikking. We bespreken dit tijdens een persoonlijk gesprek.

Dagbesteding via de Wet langdurige zorg

Heeft uw kind een ernstige beperking? Bijvoorbeeld dat er 24 uur per dag toezicht en zorg nodig is? Misschien wordt de dagbesteding dan niet via de gemeente vergoed. Bij een ernstige beperking die langdurig of blijvend is, vergoedt de Wet langdurige zorg (Wlz) de kosten van dagbesteding.

Welke zorgaanbieders bieden dagbesteding via de Jeugdwet?

Heeft u een beschikking ontvangen waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd? Dan volgt de keuze voor een zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet een contract hebben met Jeugdinkoop Zeeland. Deze organisatie maakt contractafspraken voor de 13 Zeeuwse gemeenten.
Bekijk het overzicht van zorgaanbieders op de website van Jeugdinkoop Zeeland.