Op 22 november 2023 is een groot aantal garageboxen en bergingen in de gemeente Vlissingen gecontroleerd. Deze controle werd uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie en met gebruikmaking van speurhonden.

Gebruik opslaglocaties

Gemeenten constateren regelmatig dat garages, bergingen en bedrijven met loodsen anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingsplan toelaat. Het is niet altijd bekend wat zich hier precies afspeelt. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden.
Daarom werd er in Vlissingen samen met de politie en met behulp van speurhonden een controle ingesteld. Bij de controle werd met het oog op de komende jaarwisseling, extra gelet op de opslag van (illegaal) vuurwerk.

Resultaten controle

Er zijn in totaal 212 eenheden gecontroleerd. Bij 4 bedrijven is er aanleiding voor nader onderzoek. In 1 situatie was het gebruik in strijd met het bestemmingsplan en er is 1 milieuovertreding geconstateerd.

Weerbaarheid

De controles hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van overtredingen en criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders.

  • Met pandeigenaren wordt gekeken hoe het nog veiliger kan, door bijvoorbeeld het opstellen van een goed huurcontract;
  • Ook het altijd via de bank laten verlopen van betalingen en het geen zaken doen zonder dat huurders hun ID-bewijs hebben overlegd, zorgt voor meer inzicht;
  • Tot slot worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties.

Samen met ondernemers zorgen we hiermee voor een weerbare branche.

Taak van ons allemaal

Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal. Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan.

Melding doen

Vermoedens van criminele activiteiten, opslag van illegaal vuurwerk of andere opvallende zaken kunt u melden bij de politie (telefonisch: spoed 112 of anders 0900-8844) of bij de gemeente. Maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer (0800) 70 00 of online via de website www.meldmisdaadanoniem.nl(externe link). Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd.
Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.