De heer C. (Coen) Bertijn is 5e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Openbare ruimte, inclusief rioleringen;
 • Omgevingswet;
 • Wonen inclusief doelgroepen inburgering, arbeidsmigranten, vluchtelingen;
 • Stadsvernieuwing;
 • Ruimtelijke ordening en grexen;
 • Sport en binnen- en buitensportaccommodaties inclusief beheer;
 • Accommodaties en onderwijsaccommodaties;
 • Toezicht bouwen en wonen;
 • Afval.

Projecten

 • Omgevingswet;
 • Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand, inclusief deelproject organisatie;
 • Claverveld;
 • Kapitaalgoederen up-to-date;
 • Souburg-Noord;
 • Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen;
 • Bouw scholen Souburg-Zuid;
 • Huisvesting team Stadsbeheer Vlissingen;
 • Aanleg glasvezelnetwerk;
 • Aanpak woonfraude.

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid bestuur Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ), onbezoldigd;
 • Lid bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd;
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V., onbezoldigd;
 • Lid directie Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.

Overige nevenfuncties

 • Geen.

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Contactgegevens